Start-ups

Begeleiding van start-ups en startende ondernemers als legal mentor en spin in het web.

Second opinion

Second opinions ten aanzien van juridische en notariële documenten.

Notariële werkzaamheden

Begeleiding en advies bij het opzetten van vennootschapsstructuren, bijvoorbeeld de oprichting van een B.V., N.V., stichting, vereniging of coöperatie, de transitie (inbreng) van een eenmanszaak/vof in een B.V., het aangaan van joint ventures en samenwerkingsverbanden, juridische fusies en splitsingen, (bedrijfs)overnames, corporate governance vraagstukken en het opzetten van werknemersparticipaties.

Overeenkomsten

Opstellen of wijzigen van overeenkomsten, zoals aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten, managementovereenkomsten en overeenkomsten van geldlening of strekkend tot zekerheid.

Algemene voorwaarden en privacy

Opstellen van algemene voorwaarden, privacy & cookie statements en benodigde documentatie in verband met (internationale) privacywetgeving, bescherming persoonsgegevens en de meldplicht datalekken.

Interim

mr. L. (Lilian) Thijssen is als waarnemingsbevoegd kandidaat-notaris (ondernemingsrecht) beschikbaar voor interim-opdrachten in het notariaat, begeleiding en opleiding van beginnende kandidaat-notarissen en als interim bedrijfsjurist.

Heeft u een concrete vraag of kan ik u mogelijk ergens mee helpen neem dan vrijblijvend contact met mij op.